Today : 18
Yesterday : 42
Total : 869,676
«   2022/01   »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Archives
Today
18
Yesterday
42
Total
869,676
관리 메뉴
프로필사진 방명록
Today:18     Yesterday:42     Total:869,676

호기심 가득! 모지모지!

아르마3 스쿼드 만들기 본문

게임 | 즐거운시간

아르마3 스쿼드 만들기

2014. 10. 29. 21:45
728x90

 

 

아르마3 스쿼드 만들기

클랜이나 팀에서 쓰는 스쿼드를 우리도 써보자!

하시는 분들을 위한 메뉴얼~ㅎㅎ

 

#1 스쿼드 이미지 제작하기

http://cafe.naver.com/arma2dayz/141977

 

#2 스쿼드 구성원 추가하기

http://cafe.naver.com/arma3epoch/256

 

#3 스쿼드파일 업로드

http://cafe.naver.com/arma3epoch/260

 

 

 

 

728x90
댓글달고 친해지기 (0)
댓글쓰기 폼