Today : 82
Yesterday : 114
Total : 860,530
«   2021/10   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Archives
Today
82
Yesterday
114
Total
860,530
관리 메뉴
프로필사진 방명록
Today:82     Yesterday:114     Total:860,530

호기심 가득! 모지모지!

아르마3 스쿼드 만들기 본문

게임 | 즐거운시간

아르마3 스쿼드 만들기

2014. 10. 29. 21:45
728x90

 

 

아르마3 스쿼드 만들기

클랜이나 팀에서 쓰는 스쿼드를 우리도 써보자!

하시는 분들을 위한 메뉴얼~ㅎㅎ

 

#1 스쿼드 이미지 제작하기

http://cafe.naver.com/arma2dayz/141977

 

#2 스쿼드 구성원 추가하기

http://cafe.naver.com/arma3epoch/256

 

#3 스쿼드파일 업로드

http://cafe.naver.com/arma3epoch/260

 

 

 

 

728x90
댓글달고 친해지기 (0)
댓글쓰기 폼